pátek 23. prosince 2011

Byl Kim Čong-il zlý bratr Ježíše Krista?

Anonymní autor textu tzv. Evangelia podle Matouše (asi 85 n.l.) ukazuje, že Ježíšovo narození doprovázelo mnoho zázraků. Svatý Jozef, který chtěl v záchvatu žárlivosti opustit svou těhotnou snoubenku Marii se zázračně uklidnil až tehdy když se mu zjevil anděl a oznámil mu: „neboj se přijmout Marii za svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha svatého.“ (Mt 1,20) Po Ježíšově narození vyšla také zázračná hvězda, která vedla mudrce z východu ke svaté rodině tak, že „šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě“ (Mt 2,9). Hospodinův anděl se zjevil také mudrcům, kterým poradil, aby porušili svůj slib a nevraceli se k Herodovi, kterému měli oznámit, kde nalezli právě narozeného krále židů. Svaté rodině se anděl zjevil, když jim poradil, aby utekli do Egypta a později, po Herodově smrti, je povolal zpět do Izraele. Za malý zázrak lze také považovat fakt, že cesta z Izraele do Egypta a zpět jim trvala pouze týden a nikoliv dvakrát čtyřicet let jako Mojžíšovi.

K jinému anonymnímu autorovi, autorovi Evangelia podle Lukáše (asi 85 n.l.) se bohužel žádné zprávy o Jozefově zjevení, o mudrcích z východu, o zázračné putující hvězdě, o Herodovi nebo o cestě svaté rodiny do Egypta a zpět nedostaly. Místo nich nám však nabízí mnoho úplně jiných znamení, které Ježíšovo narození doprovázely. Především díky jeho zprávě víme, že početí z Ducha svatého bylo v Ježíšově době mnohem obvyklejší než je tomu dnes - z Ducha svatého totiž počala například i Mariina příbuzná Alžběta, matka Jana Křtitele. Dle autora Evangelia podle Lukáše se sice Jozefovi žádný anděl nezjevil, na druhou stranu se ale boží posel zjevil alespoň jeho snoubence Marii a předpověděl, že se ji narodí syn. Tentokrát však nešlo o nějakého bezejmenného Anděla Páně, nýbrž o anděla Gabriela osobně. Je také pravda, že malému Ježíšovi se podle tohoto autora sice nepřišli poklonit žádní vznešení mudrci které by vedla zázračná hvězda, hold mu však přišli složit alespoň pastýři, kteří nocovali nedaleko a kterým se zjevily nebeské zástupy, aby jim zvěstovaly radostnou novinu narození spasitele.

Je veliká škoda, že autoři zbývajících dvou evangelií, Evangelia podle Marka (asi 70 n.l.) a Evangelia podle Jana (asi 100 n.l.) o Ježíšově narození mlčí a o žádných dalších, úplně jiných zázračných událostech nás bohužel nepoučují. Evangelium podle Marka a Evangelium podle Jana začínají svorně až Ježíšových křtem v dospělém věku. Co je možná vůbec největší škoda je fakt, že žádné zázračné okolnosti Ježíšova narození nezmiňuje v celém svém díle ani Pavel z Tarsu, autor epištol, které jsou svým původem časově nejbližší době Ježíšova života a které byly napsány dříve než samotná evangelia (asi od roku 50 n.l.).

Mnoho křesťanů chápe různé zázračné události doprovázející Ježíšovo narození za důkaz Ježíšova božského původu. Správně se ateistů ptají: „Pokud byl Ježíš podvodník a obyčejný člověk, jak to, že jeho narození doprovázely různá zjevení a nebeské úkazy?“. Pokud však Bůh vykonal všelijaká znamení v době narození svého dobrého syna Ježíše, pak vzniká otázka „Kdo to byl Kim Čong-il?“. Právě narození Kim Čong-ila totiž doprovázely zázraky, které svou působivostí daleko překonávají ty evangelijní. Kim Čong-il se narodil v únoru roku 1942 v prosté chaloupce na nejvyšší severokorejské hoře Pektusan. Jeho narození přitom nedoprovázela jen nová jasná hvězda jako tomu bylo v případě Ježíše. S Kimovým narozením se navíc zázračně změnilo roční období, když v okamžik jeho narození skončila zima, přilétly vlaštovky, které zpívaly překrásné písně a všechny stromy a rostliny rozkvetly nádhernými květy. Nad horou se také objevila zázračná dvojitá duha. Ateisté a skeptici někdy tvrdí, že zázraky z Ježíšovy primitivní doby si pověrčiví lidé mohli domyslet až dodatečně. Zde ale máme příklad zázraků z relativně moderního státu v roce 1942.

Podle starobylé tradice tajných učení křesťanské moudrosti neměl ve skutečnosti Bůh jen jednoho dobrého syna Ježíše. Podle vědění mnoha zasvěcených křesťanských učitelů měl Ježíš tajemného zlého bratra, se kterým se má dělit o vládu nad veškerenstvem: zatímco Ježíšovi bylo vyhrazeno místo po Boží pravici, jeho bratr má sedět po Boží levici. Christopher Hitchens, publicista který zemřel tři dny před Václavem Havlem, často označoval Boží království za "nebeskou Severní Koreu", která si libuje v nepřetržitém totalitárním dohledu nad jednáním a myšlením všech lidí na světě. Když se dobře zamyslíme nad mystickým učením o vládě dobrého a zlého syna božího a připočteme-li k tomu božské zázraky, které doprovázely jak narození Ježíše tak narození Kim Čong-ila, pak snadno dojdeme k přesvědčení, že Boží království dnes už nemusí být "nebeskou Severní Koreou" pouze v metaforickém smyslu. Může jít o doslovnou pravdu.

EDIT: Na článek odkazoval Filip Tvrdý v blogpostu North Korea: Secrets and Lies.