pondělí 8. srpna 2011

Darwinismus není sekulární náboženství

Pokud jde o nakupování knížek, nepočítám se mezi fanoušky. Nejen že knížky stojí peníze, ale navíc zabírají místo v pokoji, jsou těžké při stěhování, svazují vás citovými pouty, které si k nim vytvoříte a co je na nich vůbec nejhorší: nepodporují fulltextové vyhledávání. Existují ale dvě edice z českých nakladatelství, které si velmi rád půjčuji z knihovny a kterými bych v budoucnu v případě potřeby dokázal zaplnit pár volných poliček. Obě přitom vynikají skvělým grafickým zpracováním obálek a precizní vázanou vazbou. Nakladatelství Odeon vydává prestižní beletristickou řadu Světová knihovna s obálkami Jana Šerýcha a Academia s přehledem vládne českým nakladatelstvím díky dokonalé designérské práci Pavla Růta na obálkách edice Galileo.

Darwinismus a náboženství

Když jsem před časem zjistil, že právě krásné v edici Galileo zanedlouho vyjde knížka z filozofie biologie, byl jsem bezmála u vytržení. Nejde jen o to, že jde o první plnokrevnou knihu z tohoto oboru v češtině. Její autor, Michael Ruse, se navíc prostřednictvím názvu zavázal věnovat ji jednomu z mých tří milovaných intelektuálních hrdinů z oboru vědy, Charlesu Darwinovi. Na knížku jsem po vydání několik dní číhal na stránce katalogu fondu knihovny a půjčil jsem si ji hned první den, kdy byla dána k dispozici. Radost jsem si přitom dopředu nenechal zkazit ani přesto, že jsem díky blogovým příspěvkům Filipa Tvrdého na blogu Massive Error dopředu věděl, že autor Michael Ruse je dobrým darwinistou s jedním velikým otazníkem.

Z knížky mám nakonec smíšené pocity, především proto, že některé části desáté a jedenácté kapitoly popírající tvrzení o neslučitelnosti náboženství a darwinismu mě doslova nadzvedávaly ze židle. Ruse se projevuje jako velmi pružný intelektuální gymnasta, když tvrdí něco tak přitaženého za vlasy, jako je tvrzení, že darwinistický popis vzniku náboženství se kterým přichází vědy jako jsou evoluční psychologie nebo sociobiologie může být popisem způsobu, jak o sobě dává Bůh člověku vědět. Darwinistické naturalistické vysvětlení původu náboženství proto prý nemusí vést k ateismu. Spíš může vést k lepšímu pochopení toho, jak konkrétně Bůh působí ve světě a jak přesně se nechává poznat. Za tak důvtipnou myšlenku by si Ruse bezpochyby zasloužil obdržet čestný titul z profesionálního lhářství od některé ze slavných teologických fakult nebo alespoň Templetonovu cenu.

Je skutečně pravda to, co se říká, totiž že ateista Ruse je jednou ze smutných obětí onoho druhu neuvědomělé intelektuální nepoctivosti, kterou jsme se v úvodu Božího bludu naučili rozpoznávat jako tzv. „víru ve víru“. Ze všeho nejvíce mě ale pobuřovala Ruseho neustále opakovaná mantra, podle níž dnes darwinismus usiluje o to stát se sekulárním náboženstvím. Takové tvrzení mi připadá dokonale absurdní. Jakkoliv je tato teze charakteristická pro nejrůznější věřící, je to přesto právě jeden z Ruseho článků, kterému vděčíme za to, že evoluční biologie je na anglické wikipedii uvedena spolu s komunismem a svobodným trhem jako příklad sekulárního náboženství.

Sekulární náboženství“ je oxymóron

Za prvé se domnívám že spojení „sekulární náboženství“ je protimluv. „Náboženství“ je systém přesvědčení, jejichž prostřednictvím se jedinec vztahuje k supernaturálnímu světu. „Sekulární“ je naopak z definice bez jakéhokoliv vztahu k supernaturálnímu světu. „Sekulární náboženství“ je tedy „systém přesvědčení, prostřednictvím kterých se jedinec vztahuje k supernaturálnímu světu aniž by se přitom jakkoliv vztahoval k supernaturálnímu světu“. A to je protimluv.

Uvědomuji si přitom, že logická spornost nějakého jména nebo popisu jen sotva přesvědčí křesťana (nebo "věřícího ve víru") o tom, že věc, kterou má toto jméno nebo popis označovat nemůže existovat. V jádře křesťanské teologie je řada podobných logických nesmyslů, které jsou eufemisticky označovány jako „tajemství víry“. Tvrzení trinitární teologie že „bůh je jedna bytost ale tři osoby“ lze ještě zachránit poukazem na to, že tato úctyhodná bohoslovecká disciplína boha vlastně správně diagnostikuje jako psychopata s vícečetnou poruchou osobnosti. Studium bible nám pro toto tvrzení předkládá ty nejlepší důkazy. Logickým nesmyslem už ale určitě je např. tvrzení, že Ježíš má dvě podstaty a že lidská a božská podstaty jsou v něm „sjednoceně ale nesmíšeně“.

Ze všeho nejproblematičtější logický lapsus je pak pochybné tvrzení stojící v samotném základu soterologie, které tvrdí, že Ježíš je v současné době zároveň opravdu mrtvý a zároveň opravdu živý. Musí být opravdu mrtvý, protože musel zemřít za naše hříchy. Je totiž jisté, že božská svatá oběť, tato ústřední událost dějin spásy, která jednou provždy osvobodila všechny lidi všech dob z otroctví hříchu nespočívala v tom, že Ježíš "umřel jen načas", neboli že si prostě na pár dní zdříml a pak se třetího dne probudil aby vstoupil do nebe. Na druhou stranu musí být Ježíš opravdu živý, protože s ním prý můžeme mít skutečný osobní vztah a můžeme ho pozvat do svého každodenního života a spolehnout se na jeho milost a na schopnost nás spasit.

Mám důvodné podezření, že oxymóron bohužel není nic, čeho by se věřící štítil už proto, že Ježíš je evidentně opravdový „živý mrtvý“, což je spojení, které se ostatně často používá jako učebnicový příklad protimluvu. Ježíš se tak právem řadí k jiným fiktivním postavám známých z mimobiblických hororových příběhů – upírům a zombies. Jak si všiml Pat Condell, Ježíš je zvláštní převrácenou verzí Drákuly, který nechce vypít naši krev, ale která chce, abychom mi vypili tu jeho. Podobně si (nejen) DJ Bogtrotter vystřelil z faktu, že Ježíš je zvláštní druh nemrtvého, na němž je sice chválihodné to, že nechce sníst náš mozek, ale který nás na druhou stranu žádá o něco dost nepěkného a sice to, abychom my jedli jeho ten jeho. Jeden internetový vtipálek poukázal na to, že zombie a Ježíš tvoří dokonalý pár – ona ho chce sníst a on chce být sněden.

Darwinismus není náboženství

Pokud budeme ignorovat názory těch nejoddanějších věřících, kteří jsou přesvědčeni, že princip sporu je satanovým nástrojem určeným k tomu, aby sváděl srdce křesťanů na scestí, pak můžeme předpokládat, že darwinismus určitě není „sekulární náboženství“. Nic takového jednoduše neexistuje. Možná je ale darwinismus prostě náboženstvím.

Lze nalézt několik dobrých důvodů proč si myslet, že darwinismus žádné náboženství není. Kdyby ze mnou přišel můj nejlepší kamarád Václav a svěřil by se mi, že se moc trápí, protože se nemůže rozhodnout, zda je nějaká soustava představ se kterou se dobře seznámil náboženstvím nebo jim není, nejspíše bych se ho postupně ptal:

 • Existují podle této soustavy nějaké nadpřirozené síly, osoby nebo entity?
 • Přežijeme podle této soustavy svou smrt?
 • Budou se podlé této soustavy mít dobří nakonec dobře a zlí zle?
 • Jsou podle této soustavy některé věci, knihy, dny nebo místa posvátná?
 • Obsahuje tato soustava eschatologický příběh o konci světa?
 • Jsou součástí této soustavy předpisy nějakých modliteb, praktik, obřadů nebo rituálů?

Pokud by mi Václav na všechny otázky odpověděl „ne“, nerozpakoval bych se mu říct, že dle mého názoru taková soustava představ žádným náboženstvím není. Darwinismus je shodou okolností právě takovou soustavou představ, které lze přiřadit šest odpověďí "ne".

Podobnost darwinismu a náboženství

Na druhou stranu lze těžko popírat, že darwinismus odpovídá na některé otázky, na které tradičně odpovídalo náboženství. Darwinista a křesťan se snadno shodnou na tom, že existují určité nanejvýš zajímavé otázky, na které je dobré hledat odpovědi. Myslím si také, že darwinista a křesťan by se společně mohli divit tomu, jak to, že jiným lidem chybí zvědavost a touha zjisti, jaké jsou správné odpovědi na některé uchvacující problémy. Mezi zajímavé otázky patří například:

 • Jaký je původ designu v živé přírodě?
 • Jak vznikl člověk?
 • Je člověk altruista nebo je sobec?
 • Jak vzniklo já a co se s ním stane po smrti?
 • Jaký je původ morálky?
 • Co je dobré dělat, když chceme být šťastní?

Křesťan a darwinista by se ale nicméně těžko shodovali na metodě jak otázky vyřešit. Metody, které by navrhl darwinista by byli vědeckými metodami, kdežto návrhy křesťana by zahrnovaly řešení jako „podívám se do knížky pouštního kmene z doby bronzové“, „teď zapojím trochu fantazie“ nebo „je to tak, jak chci aby to bylo“.

Řešení abstraktního problému zda je darwinismus náboženství, jak se mi zdá, spočívá ve skutečnosti na řešení mnohem specifičtějšího problému: „stačí fakt, že darwinismus odpovídá na otázky, na které před tisíci lety odpovídalo pouze náboženství k tomu, abychom tvrdili, že je darwinismus náboženstvím?“. Osobně se domnívám, že když přihlédneme k tomu, že náboženství při jejich řešení používalo úplně jiné metody a že na ně navíc odpovídalo bez vyjímky nesprávně, pak je soud jasný: darwinismus není náboženství.

Darwinismus je světonázor

Zbývá tedy otázka, co je darwinismus, když není náboženstvím. Křesťané by možná stále chtěli tvrdit, že fakt, že darwinismus řeší podobné otázky stačí k tomu, aby byl pokládán za náboženství. Není to sice první definice náboženství, která člověka napadne, ale křesťan by mohl být ochotný schválně změnit definici náboženství tak, aby byl darwinismus náboženstvím. Katolický křesťan by například mohl tvrdit, že náboženství je soustavou přesvědčení obsahujících odpovědi na nejhlubší lidské otázky, které člověku poskytují základní kognitivní orientaci ve světě. Podle takové definice by darwinismus určitě mohl být náboženstvím. Co je rod náboženství a jaké jsou některé konkrétní druhy by pak ukazoval Obr. 1:Problém s definicí uvedenou výše je jeden a je celkem důležitý. Pro to, co jsme si zde definovali jako náboženství už dlouho existuje zažitý termín a to totiž termín „světonázor“. Pokud si navíc uvědomíme, že např. „katolické křesťanství“, které skutečně existuje v hlavách konkrétních katolických křesťanů má charakter světonázoru, pak zjistíme, že darwinismus vůbec není zvláštním případem náboženství. Spíše to bude tak, že konkrétní na náboženství založené světonázory budou zvláštními případy světonázoru. Rod světonázoru a některé jeho konkrétní druhy jsou na Obr. 2

Když si podržíme v paměti to, na co často zapomínáme – tj. že existuje slovo „světonázor“, pak nalezneme dobrý důvod, proč je tvrzení „darwinismus je náboženství“ nesprávné. Jak se případy "darwinismus je náboženství" a "katolické křesťanství je světonázor" liší ukazuje Obr. 3


Zdá se mi, že existuje dobrý způsob jak kontroverzní tvrzení "darwinismus je náboženství" upravit tak, abychom zároveň nepřišli o nic z toho, co jsme doopravdy chtěli tvrdit a zároveň tak, aby s naším tvrzením neměl nikdo problém souhlasit. Umírněnější a mnohem správnější obdoba skandálního ruseovského odhalení „darwinismus je náboženství“ je banální „darwinismus je světonázor".

EDIT: Na článek reagovali Filip Tvrdý v blogpostu Blahoslavení, kdož uvěřili a Jiří Stodola v textu Darwinismus a náboženství.

23 komentářů:

 1. Vynikající, ale opravdu vynikající příspěvek. Jsem nadšen nejen z promyšlené argumentace, ale i z brilantní stylistiky a tabulek! :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Můj jazykový cit si pod "světonázorem" představuje soubor myšlenek, jejichž ambice jsou vyšší či širší než má darwinismus. Jde přece o názor na celý svět, ne jen část jevů a procesů. Raději hovořím o "ideologii", bez pejorativního nádechu samozřejmě, o komplexním souboru tezí.

  OdpovědětVymazat
 3. Filip: Děkuju za pochvalu Filipe, od vás to pro mě docela dost znamená. Stylistika se mimochodem asi nedá naučit jinak než imiticí toho co často čteme a zrovna od vás sem v poslední době přelouskal opravdu hodně slušné objemy textů:)

  Marek Picha: Máte asi pravdu, že ty názvy, které navrhujete jsou přesnější. Jak podle vás vypadají některé "světonázorové otázky", na které darwinismus (tak jak ho známe z popularizační literatury) neodpovídá?

  OdpovědětVymazat
 4. Kolik je substancí? Existuje svobodná vůle? Je racionální intuice důvěryhodným zdrojem zdůvodnění? Není to ale nic podstatného, klidně můžete výraz "světonázor" definovat jinak, úžeji. Jen jsem chtěl upozornit, že existuje termín, který by mohl být alternativou pro ty, kterým světonázor z různých důvodů nesedí.

  Tip pro další text ve stejném duchu jako je tento: Co byste odpověděl lidem, kteří tvrdí, žae darwinismus je jen(!) další světonázor, další ideologie.

  OdpovědětVymazat
 5. Za prvé se domnívám že spojení „sekulární náboženství“ je protimluv. „Náboženství“ je systém přesvědčení, pomocí kterých se jedinec vztahuje k supernaturálnímu světu.
  To jste podlehl essencialismu a zbožtění české etymologie. Ve skutečnosti religiosita vyjadřuje jakoukoliv komplexní ideologii. Mezi religio a Weltanschauung tak není rozdíl, pouze se ten německý termín v anglosaském prostředí příliš neujal.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S tým nemôžem súhlasiť. Vaše jazykové hry so slovom "religiozita" sú pre mňa príliš nekonsenzuálne a uvolnené.

   Každé náboženstvo je svetonázor, ale nie každý svetonázor je náboženstvo (množina náboženstiev je vlastnou podmnožinou množiny svetonázorov).

   Angličania samozrejme majú plnohodnotný ekvivalent k slovu Weltanschauung: Worldview.

   Vymazat
 6. "Ze všeho nejproblematičtější logický lapsus je pak pochybné tvrzení stojící v samotném základu soterologie, které tvrdí, že Ježíš je v současné době zároveň opravdu mrtvý a zároveň opravdu živý."

  Já bych se tedy mohl pokusit ukázat Vám, že v trinitární teologii není spor, ale stál byste o to? Asi stěží.

  Proto jen poznamenávám, že Pán Ježíš je momentálně toliko ŽIVÝ. Pravda, zemřel za naše hříchy, ale byl vzkříšen a od té doby je jen a jen živý.

  OdpovědětVymazat
 7. Což se zamyslet nad jiným oxymorónem.

  Neexistuje-li Bůh, pak je svět absolutním jsoucnem. Avšak co je proměnlivé nemůže být absolutní. Neexistuje-li Bůh, pak je svět zároveň proměnlivý a absolutní. Quod est absurdum.

  OdpovědětVymazat
 8. Marek Picha: máte pravdu že minimálně názor na existenci svobodné vůle (i kdyby mělo jít o kompatibilismus) by součástí světonázoru měl být. jinak díky za tip na článek, zařadím si do svého seznamu možností :) příště bych chtěl asi psát o tom, že křesťan nemůže být darwinista.

  Guy Peters: to potom asi nebudu jediný, protože na religionistice nebo "religious studies" se evidentně nepřednáší např. o politických ideologiích:) nicméně díky za postřeh.

  Jiří Stodola: popravdě řečeno o takový důkaz skutečně nestojím, ale díky za nabídku. samozřejmě že je možné tvrdit, že bůh umřel jen načas, tj. že si ježíš prostě dal 48 hodinového šlofíka, jehož prostřednictvím nás spasil. ok. a mmch, co tak špatného by se podle vás vlastně stalo, kdyby se ukázalo, že svět není "absolutní"?

  OdpovědětVymazat
 9. Mnoho komplexních termínů se používá v užším a širším slova smyslu. Např. socialism. V širším slova smyslu označuje všechny levicové ideologie, včetně kommunismu, v užším slova smyslu jen demokratické.

  Tak i náboženství. Kdyby se religionistika zabývala náboženstvím v širším slova smyslu, tak by zbytečně duplikovala politologii a sociologii. Naproti tomu pro politologii a sociologii je velice užitečné, pokud se seznámí s výsledky religionistiky a applikují je na sekulární náboženství.

  OdpovědětVymazat
 10. co tak špatného by se podle vás vlastně stalo, kdyby se ukázalo, že svět není "absolutní"?

  Nestalo by se nic špatného. Akorát by se ukázalo, že existuje jiné absolutní jsoucno než svět - Bůh.

  A jelikož svět zcela evidentně není absolutní, pak to znamená, že existuje Bůh.

  Mrzí mne, že polemizujete s něčím, co vlastně vůbec neznáte. Od bývalého křesťana bych očekával větší teologické znalosti.

  S Trojicí je to jednoduché. Žádný spor nenastává, protože spor je charakterizován tím, že se přiděluje a upírá tentýž predikát ve stejném ohledu. Avšak Bůh je jeden co do přirozenosti a trojicí co do počtu osob.

  OdpovědětVymazat
 11. Jinak jako můj pohled na náboženství nejlépe vystihuje Obr. 1.

  V pomýlených náboženstvích bych ještě rozlišil mezi křesťanskými herezemi, které obsahují prvky nadpřirozené pravdy a bludu (protestantismus apod.), a ryze přirozenými náboženstvími, které obsahují prvky pravdy toliko přirozené a prvky bludu (všechna nekřesťanská náboženství).

  U darwinismu bych rozlišil tři pojetí:

  1) biologická teorie;
  2) světonázor;
  3) náhražkové náboženství.

  Zatímco 1) je vůči náboženství indiferentní, protože jde o teorii v rámci partikulární vědy (biologie) a k jako takové se k ní hlásí řada věřících vědců, 2) je s většinou náboženství neslučitelná. 2) pak u určitých lidí často přerůstá v 3).

  OdpovědětVymazat
 12. Ale z toho, že svět není absolutní (neměnný) přece vůbec nijak nevyplívá, že existuje absolutní (neměnné) jsoucno. Fakt, že svět není absolutní přece naopak zvyšuje pravděpodobnost, že tvrzení "žádné absolutní jsoucno neexistuje" je pravdivé.

  Argument

  . svět není absolutní jsoucno
  . ale já chci, aby existovalo nějaké absolutní jsoucno
  . co chci aby existovalo, to nutně musí existovat
  TEDY: nutně existuje nějaké absolutního jsoucno

  je přece naprosto směšný argument.

  Pokud jde o tu trojici, tak v tom nebyl spor. Bůh skutečně může být "jeden co do přirozenosti a tři co do počtu osob". Stejně jako je jiný fiktivní masový vrah - Norman Bates - jeden co do přirozenosti a dva co do počtu osob.

  Spor byl v tom, když jsem implicitně tvrdil, že Ježíš je buď mrtvý a nemůže nás spasit, nebo že je živý (a neumřel za naše hříchy, tj. nejsme spaseni) a nebo že "za naše hříchy umřel jen na čas" a pak bychom tedy byli spaseni spíš proto, že "Ježíš usnul za naše hříchy" než že by za ně umřel. Být dva dny mrtvý je totiž podobné spíše situaci kdy člověk dva dny v kuse spí, než situaci kdy je nějaký člověk mrtvý.

  OdpovědětVymazat
 13. Ale něco absolutního (tedy na ničem jiném nezávislého) být musí, buď je to svět, nebo je to jeho Stvořitel.

  "Je-li ateismus pravdivý, potom je vesmír čistě a jednoduše Bytím, je totalitou všeho jsoucího neboli absolutním Bytím; jinými slovy bytím v absolutním smyslu. Absolutní, latinsky absolutus, znamená: zbavený jakéhokoliv vztahu závislosti. Je-li vesmír sám o sobě, potom není vázán žádným vztahem závislosti." (Tresmontant: Dějiny vesmíru a smysl stvoření, s. 50)

  Co je proměnlivé zcela zjevně postrádá nezávislost, protože implikuje existenci první nezapřičiněné příčiny, která má jiné parametry, než to, co je proměnlivé. Proměnlivé je závislé, a tudíž nikoliv absolutní.

  Bůh coby jsoucno maximálně dokonalé může být pouze jedním jediným jsoucnem. Jeho přirozenost se nemůže multiplikovat jako přirozenost hmotných tvorů. Proto je jeden. To, že v Bohu existují vztahy, které způsobují, že v jediném Bohu jsou tři osoby, je sice nesnadno pochopitelné, ale není v tom rozpor.

  OdpovědětVymazat
 14. "Spor byl v tom, když jsem implicitně tvrdil, že Ježíš je buď mrtvý a nemůže nás spasit, nebo že je živý (a neumřel za naše hříchy, tj. nejsme spaseni) a nebo že "za naše hříchy umřel jen na čas" a pak bychom tedy byli spaseni spíš proto, že "Ježíš usnul za naše hříchy" než že by za ně umřel. Být dva dny mrtvý je totiž podobné spíše situaci kdy člověk dva dny v kuse spí, než situaci kdy je nějaký člověk mrtvý."

  Tohle zavání falešným dilematem. Pouze díky neúplné indukci můžete tvrdit, že ten, kdo zemřel nemůže být živý. Naše zkušenost sice říká, že kdo zemře již neobživne, ale podle křesťanské víry Bůh (svrchovaný pán nad životem a smrtí) může vzkřísit mrtvého. Podle této víry je možné, aby někdo zemřel, byl nějakou dobu mrvý, a znovu začal žít - vzkříšen Bohem. Proto Ježíš mohl zemřít za naše hříchy a znovu začít žít.

  Stejně tak pouze naše nedokonalá indukce říká, že být mrtvý se pojí s časovým určením "navždy". Podle křesťanské víry všichni lidé, co zemřeli, jsou mrtví pouze na čas, protože na konci světa budou vzkříšeni a budou znovu žít. Přesto je situace zemřelých zcela jiná než situace spících, protě proto, že mrtví jsou mrtví a spící jsou živí.

  OdpovědětVymazat
 15. "Stejně jako je jiný fiktivní masový vrah - Norman Bates - jeden co do přirozenosti a dva co do počtu osob."

  Jakkoliv je tento výrok nepravdivý, není jím proto, že by byl rozporný.

  Víte, nazývat svrchovaného pána nad životem a smrtí, který je celý přítomen na každém místě našeho světa a svět udržuje v bytí, vrahem je stejně absurdní jako nazývat vrahem přirozený výběr, na jehož základě jsou podle darwinismu eliminováni méně zdatní jedinci daného druhu. Vraždy se může dopustit jen příčetný člověk tehdy, když vědomě zabíjí nevinného člověka. To jsou podmínky pro vraždu.

  OdpovědětVymazat
 16. Tieto krestanske rozpory samozrejme nie su ziadne rozpory.
  Boh je samozrejme iba jeden, ako tri osoby sa len prejavuje. Boh, ako tvorca nasho vesmiru, samozrejme, nie je bytost, ktora "zije" v nasom vesmire. Ked do neho nejak "vstupuje", prejavuje sa troma sposobmi - teda ako tri osoby. To je cela zahada.
  Jezis samozrejme nie je zivy a mrtvy zaroven. Umieranie je udalost s casovym ohranicenim. Clovek zije, zomrie a potom je mrtvy. Jezis zil, zomrel, bol mrtvy, ozil a je zase zivy. Jednoduche.
  Ked hovorime o bozskej a ludskej podstate Jezisa, hovorime vlastne to, ze Boh sa stal clovekom a pritom neprestal byt Bohom. Toto je alebo nie je sporom podla toho, ako si definujeme, co je to vlastne Boh a co je to vlastne clovek.
  Kedze, ako som napisal, Boh nie je bytost z nasho vesmiru, nechapem, ako si mozeme mysliet, ze takuto bytost my, patriaci do vesmiru, ktory tato bytost vytvorila, dokazeme nejako spoznat a vzdy spravne pochopit, preco kona tak, ako kona a ako vlastne funguje. Preto hovorit o nejakom psychopatovi je nezmyselne a svedci skor o intelektualnej lenivosti snazit sa pochopit konanie bytosti, ktora nas daleko prevysuje co sa tyka inteligencie, znalosti, a mudrosti vseobecne.

  OdpovědětVymazat
 17. Btw, aky je Vas nazor na evidentny fakt, ze zjavne absurdnosti su schopni tvrdit nielen krestania, ale aj taki vyznamni vzdelani a inteligentni ateisti ako Michael Ruse? Nehovori to nieco o nedokonalosti ludskeho uvazovania?

  OdpovědětVymazat
 18. A co poviete na toto?
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2039690/Atheism-autism-Controversial-new-study-points-link-two.html

  OdpovědětVymazat
 19. Na to bych řekl třeba:

  „Vůči kouzlu zázraku, tajemství a úžasu nejsme nikterak imunní. Máme hudbu, výtvarné umění a literaturu a shledáváme, že závažné etické problémy jsou lépe řešeny v dílech Shakespeara, Tolstého, Schillera, Dostojevského a George Elliotové než v mýtických moralistických příbězích svatých knih. Je to literatura, nikoli Písmo svaté, co je oporou mysli a - protože neexistuje žádný jiný výraz - také duše."

  (Chris Hitchens, z blogu Jozefa Melichára

  OdpovědětVymazat
 20. Na zaklade coho tvrdite (pokial s tym naozaj suhlasite), ze zavazne eticke problemy su riesene lepsie v dielach slavnych spisovatelov, nez v Biblii?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stačí si len prelistovať Bibliu ;)

   2M 32:27-29
   Povedal im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Nech si každý pripáše svoj meč na bedrá, prejdite sem a tam v tábore, od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. Lévíjci urobili tak, ako im prikázal Mojžiš; v ten deň padlo z ľudu asi tisíc mužov. Potom Mojžiš povedal: Dnes ste sa zasvätili do služby Hospodinovej, a to každý za cenu svojho syna alebo svojho brata, aby ste dnes dostali požehnanie.
   4M 25:1-9
   Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábkami. Tie pozvali ľud k obetiam na počesť svojich božstiev; ľud jedol a klaňal sa ich bohom. Keď sa Izrael spriahol s Baal-Peórom, vzbĺkol hnev Hospodinov proti Izraelu. I riekol Hospodin Mojžišovi: Vezmi predákov ľudu a nastokni ich na kôl pred Hospodinom na slnku, aby sa odvrátila páľava hnevu Hospodinovho od Izraela. Vtedy Mojžiš povedal sudcom Izraela: Zabite každý svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baal-Peórom! Vtom prišiel istý muž z Izraelcov a pred očami Mojžiša i pred očami celého zboru Izraela priviedol k svojim bratom Midjánku, zatiaľ čo oni plakali pri vchode do svätostánku. Keď to videl Pinchás, syn Eleázára, syna kňaza Árona, odišiel zo zboru, vzal si kopiju do ruky, vošiel za izraelským mužom do stanu a cez brucho ich prebodol oboch, izraelského muža i jeho ženu; tak bola odvrátená rana od Izraelcov. Tou ranou bolo usmrtených dvadsať štyritisíc.

   4M 31:14-18
   Tu sa Mojžiš nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov, stotníkov, ktorí prichádzali z bojovej výpravy; Mojžiš im dohováral: Či ste zachovali nažive všetky ženy? Hľa, práve tieto sa stali na radu Bileámovu Izraelcom príčinou k nevere Hospodinovi vo veci Baal-Peóra, a tak prišla rana na zbor Hospodinov. Tak teraz pobite všetkých chlapcov medzi deťmi a zabite každú ženu, ktorá poznala muža tak, že spala s ním; avšak všetky dievčatá, ktoré nepoznali obcovanie s mužmi, ponechajte nažive pre seba.

   A ešte zopár „láskavých“ slov z Nového zákona:

   Matúš 13:41-42
   Syn človeka pošle svojich anjelov a vyberú z Jeho kráľovstva všetko, čo pohoršuje, i tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.

   Matúš 18:8-9
   Ak ťa zvádza ruka alebo noha, odtni si ju a zahoď, lebo lepšie ti je o jednej ruke alebo nohe vojsť do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy, a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho a zahoď; lebo lepšie ti je jednookému vojsť do života, ako keby si mal obe oči, a hodili by ťa do ohnivého pekla.

   Matúš 25:41
   Potom povie aj tým, čo budú zľava: 'Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

   Marek 9:43-48
   Ak ťa zvádza ruka, odtni si ju; lepšie ti o jednej ruke vojsť do života, než s oboma do ohnivého pekla, do neuhasiteľného ohňa, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. Ak ťa zvádza noha, odtni si ju; lepšie ti o jednej nohe vojsť do života, než s oboma byť uvrhnutý do ohnivého pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho; lepšie ti jednookému vojsť do kráľovstva Božieho, ako s obidvoma očami byť uvrhnutý do ohnivého pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína

   Zjavenie 14:9-11
   Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, aj ten, kto by prijal znak jej mena.

   Tak to boli krátke ukážky z temnej biblickej mytológie.

   Biblia online: http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

   Vymazat
 21. Ak je darvinizmus náboženstvo, tak potom je celibát sexuálna poloha :)

  Ale aj vašu klasifikáciu darwinizmu ako svetonázoru považujem za nevhodnú. Keby ste použili namiesto „svetonázoru“ slovné spojenie „biologická paradigma“ bola by som asi spokojnejšia ;)

  Darwinizmus je pre mňa v prvom rade vedecká teória vysvetľujúca vznik a premenlivosť druhov, teda je to každá evolučná teória obsahujúca v sebe základné postuláty pôvodnej Darwinovej teórie.

  Encyklopédia Britannica hovorí o darwinizme toto:
  Darwinism, theory of the evolutionary mechanism propounded by Charles Darwin as an explanation of organic change. It denotes Darwin’s specific view that evolution is driven mainly by natural selection.

  Darwin nepoznal gény, jeho predstavy o mechanizme dedičnosti mali blízko k Lamarckovým, ale od roku 1910 vďaka Morganovmu genetickému výskumu začala prebiehať syntéza Darwinových myšlienok a genetiky a postupne sa sformoval tzv. neo-darwinizmus, alebo moderná evolučná syntéza: Darwinove základné postuláty + genetika.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_evolutionary_synthesis

  Tu je pekná stránka o súčasnej evolučnej teórii: http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/evo_14

  Dnes je moderná syntéza jedným zo základných pilierov modernej biológie, je to validná vedecká teória, testovateľná a mnohokrát testovaná, explanačne veľmi silná.

  P.S:
  Za hranicami vedy existujú rôzne -izmy odvolávajúce sa na Darwinovu teóriu, ktoré sú produktom nepochopenia, alebo ideologického zneužitia tejto teórie (napr. sociálny darwinizmus, rôzne formy rasizmu, ...).

  No a kreacionisti tí používajú slovo „darwinizmus“ ako pejoratívum :)

  P.P.S:
  Svetonázor by som skôr definovala ako súhrnný model reality tvorený množinou presvedčení, intuícií, skúseností, metafyzických postulátov a etických hodnôt.

  Svetonázory môžu byť rôzne, racionálne aj iracionálne, vedecké aj nevedecké, … .

  Vedecké teórie vedecky opisujúce nejaký výsek reality (ZF teória množín, všeobecná teória relativity, kvantová teória, (neo)darwinizmus, …) by som teda za svetonázor neoznačovala.

  OdpovědětVymazat